Terms & Conditions

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα και έναρξη ισχύος 18/10/2020

Με την είσοδό σας τον διαδικτυακό μας τόπο – ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων μέσω των οποίων πραγματοποιείται η πρόσβαση σε αυτόν – ή/και χρησιμοποιώντας υλικό από τις ιστοσελίδες μας, τεκμαίρεται πως έχετε λάβει γνώση των παρόντων όρων χρήσης και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο. Σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς. Εάν δε συμφωνείτε με όλους τους όρους που προβλέπονται στο παρόν, μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα.
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.
Ο χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσω του Velita.gr παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή/και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Απαγορεύεται επίσης στους χρήστες η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης σε ανήλικα άτομα, η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών-μελών που έχει ως σκοπό την παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του Velita.gr, η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη προώθηση περιεχομένου μη επιθυμητή. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. Με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής συμφωνείτε και δεσμεύεστε ότι δε θα θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του παρόντος διαδικτυακού τόπου και ότι δε θα εμποδίσετε οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο.
Ενδεικτικώς δεν επιτρέπεται να κάνετε κακή χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, trojan horses, σκουλήκια υπολογιστών και άλλα κακόβουλα ή/και επιζήμια λογισμικά. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Αναλαμβάνετε ακόμη την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην ιστοσελίδα μέσω άρνησης εξυπηρέτησης ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις.
Με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το Velita.gr και η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρουν για υλικό με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο διαδικτυακό τόπο ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Επιχείρηση ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο. Επιπροσθέτως συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Velita.gr μπορεί να εκτεθείτε σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.
Σε περίπτωση που η Επιχείρηση ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί βλάβη σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Το Velita.gr, η διαχειρίστρια αυτού και η Επιχείρηση δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.
Ως χρήστες δεσμεύεστε ότι τα στοιχεία που θα υποβάλλετε στο Velita.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνεστε με τους κανόνες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ότι απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του Velita.gr και ότι δεν παραβιάζετε οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων.
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο διαδικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το διαδικτυακό τόπο στους χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.
Επίσης, ο χρήστης του Velita.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το Velita.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του Velita.gr και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.
Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε επιπροσθέτως:
– Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.
– Να μην προβαίνετε σε ψευδείς παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
– Να μας παρέχετε ορθώς και ακριβώς τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Με τον τρόπο αυτό, αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας.
– Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι διαθέσιμα για παράδοση μόνο στην Ελλάδα.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το Velita.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα της επιχείρησης και του ηλεκτρονικού καταστήματος, όσο και των παρεχόμενων απ’ αυτό υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας. Ειδικότερα, το Velita.gr δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του και περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές του.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Εάν χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες επικοινωνίας που σας παρέχει ο δικτυακός αυτός τόπος για να παράσχετε άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με το διαδικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή του Velita.gr με τη ρητή συναίνεσή σας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από την Επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για εμπορικούς ή μη σκοπούς, παραιτούμενοι από οποιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες που παρείχατε οικειοθελώς καθώς επίσης και από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από το Velita.gr

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Velita.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι οιουδήποτε για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν ευθυνόμαστε σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον παρόντα ιστότοπο και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση παραλαβή των προϊόντων, εντούτοις επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
ΤοVelita.gr δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών του για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται στο Κεφάλαιο «Επιστροφές Προϊόντων».)
Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση να παράσχει κάποια εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωσή σας περί της μη διαθεσιμότητάς τους.
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Velita.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του δικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του, σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ) κλπ). Το Velita.gr χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Το Velita.gr καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το Velita.gr δικαιούται να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του ακόμη και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Velita.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το Velita.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ’ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το Velita.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.
Το Velita.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το Velita.gr δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε ουδεμία περίπτωση το Velita.gr

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Γενικά

Κάθε αγορά διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, με βάση την έκδοση που είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα τη στιγμή που ο καταναλωτής διαβιβάζει την παραγγελία.
Η σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ της επιχείρησης και του εκάστοτε αγοραστή διατίθεται μόνο στην Ελληνική γλώσσα και διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.
Η παραγγελία αγοράς, που μας διαβιβάζετε μέσω της Ιστοσελίδας, έχει ισχύ συμβατικής πρότασης και διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και τους οποίους ο εκάστοτε καταναλωτής, με τη διαβίβαση της παραγγελίας του προς την Επιχείρησή μας, έχει την υποχρέωση να αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη. Πριν προβείτε στην αγορά των προϊόντων, με την αποστολή της παραγγελίας αγοράς, ζητείται από εσάς να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης και την πληροφοριακή παράγραφο σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να αποθηκεύσετε στη μνήμη ή να αναπαραγάγετε ένα αντίγραφο για προσωπική σας χρήση.
Ταυτόχρονα με την διαβίβαση της παραγγελίας αγοράς, αποδέχεστε ότι η επιβεβαίωση των πληροφοριών που αφορούν την παραγγελία που πραγματοποιήσατε και οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης στάλθηκαν, μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εσείς μας δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς.
Για να πραγματοποιήσει αγορές μέσω της ιστοσελίδας, ο καταναλωτής πρέπει να είναι ενήλικος (άνω των 18 ετών) και να έχει ικανότητα δικαιοπραξίας.

Τρόπος κατάρτισης της σύμβασης

Η παρουσίαση των προϊόντων στην Ιστοσελίδα μας είναι μη δεσμευτική για την επιχείρησή μας και αποτελεί μια απλή πρόσκληση προς τον καταναλωτή να υποβάλλει μια πρόταση σύμβασης αγοράς και όχι δημόσια προσφορά προς το κοινό.
Οι δε πληροφορίες που αναφέρονται στους παρόντες Όρους δε συνιστούν πρόταση πώλησης, αλλά περισσότερο πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ μας αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο.
Για να κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της online αγοράς (επιλογή προϊόντων ανά κατηγορίες και προσθήκη τους στο καλάθι με δυνατότητα συνέχισης αγορών ή ολοκλήρωσης της παραγγελίας πατώντας το κουμπί «ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ», συμπλήρωση στοιχείων, επιλογή τρόπου παράδοσης και πληρωμής και «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», όπως αναλυτικώς εκτίθεται και κατωτέρω. Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας («Επιβεβαίωση Παραγγελίας»). Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αυτό δεν σημαίνει πως η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή, καθώς αυτή αποτελεί μια πρόταση από εσάς προς εμάς για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους μας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σε εσάς ενός e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι το προϊόν έχει δοθεί προς αποστολή («Επιβεβαίωση Αποστολής»). Η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος μεταξύ μας (“Σύμβαση”) θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα όταν σας στέλνουμε την Επιβεβαίωση Αποστολής. Στην Επιβεβαίωση Αποστολής θα περιλαμβάνεται σύνδεσμος παραπομπής στο κείμενο των παρόντων γενικών όρων χρήσης που περιλαμβάνουν και τους όρους πώλησης, την ανακεφαλαίωση της παραγγελίας και την περιγραφή των χαρακτηριστικών του Προϊόντος που παραγγέλθηκε. Η παραγγελία σας, η επιβεβαίωση της παραγγελίας από την επιχείρησή μας και οι γενικοί όροι που διέπουν τη σχέση μεταξύ μας θα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά από εμάς, στα πληροφοριακά μας συστήματά. Εσείς θα μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο αυτών, αποστέλλοντας σε εμάς μια ειδοποίηση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ikelemaria@yahoo.gr
Η Επιβεβαίωση της παραγγελίας ή/και της Αποστολής σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιείται από εμάς με τηλεφωνική επικοινωνία, όπου θα σας γνωστοποιούμε την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας.

Επισημαίνεται ότι η Σύμβαση θα αφορά μόνο στα προϊόντα των οποίων την αποστολή έχουμε επιβεβαιώσει στην Επιβεβαίωση Αποστολής. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας προμηθεύσουμε τυχόν περαιτέρω προϊόντα που ενδεχομένως είναι μέρος της παραγγελίας σας, παρά μόνο όταν επιβεβαιωθεί η αποστολή των εν λόγω προϊόντων με ξεχωριστή Επιβεβαίωση Αποστολής.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΗΕΔ) – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΕΔ

Πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330 (ΦΕΚ 1421Β΄/9.7.2015) η Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution.
Η διαδικασία αυτή λειτουργεί ως εξωδικαστικός συμβιβασμός. Πρόκειται για έναν μηχανισμό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών δια μέσου πιστοποιημένων φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) που αναλαμβάνουν να συμβιβάσουν online, εύκολα και γρήγορα διαφορές καταναλωτών-προμηθευτών που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου.
Τα μέρη έχουν πρόσβαση στη διαδικασία χωρίς να είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιήσουν δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο. Η διαδικασία δεν στερεί τα μέρη από το δικαίωμα λήψης ανεξαρτήτων συμβουλών ή εκπ ροσώπησης ή υποστήριξης από τρίτο μέρος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η διαδικασία ΕΕΔ είναι δωρεάν για τον καταναλωτή (δεν περιλαμβάνονται τυχόν κόστη που αναλαμβάνει οικειοθελώς ο καταναλωτής προς υποστήριξη της υπόθεσής του). Ο φορέας ΕΕΔ οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών, ωστόσο σε ιδιαίτερα περίπλοκες διαφορές έχει την ευχέρεια να παρατείνει το διάστημα αυτό. Εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο καταναλωτής αποχωρήσουν από την διαδικασία πριν την έκδοση απόφασης συντάσσεται από τον φορέα ΕΕΔ πρακτικό αποτυχίας. Τα μέρη εάν το επιθυμούν μπορούν να προσφύγουν για την ίδια διαφορά στα δικαστήρια. Σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία συντάσσεται πρακτικό συμβιβασμού και είτε τα μέρη συμμορφώνονται οικειοθελώς είτε όποιο από τα μέρη θέλει μπορεί να τρέψει το πρακτικό συμβιβασμού σε εκτελεστό τίτλο προκειμένου να υποχρεώσει το άλλο μέρος να συμμορφωθεί.
Διευκρινίζεται ότι ο καταναλωτής οφείλει να επικοινωνήσει πρώτα με την επιχείρηση σε μια προσπάθεια απευθείας επίλυσης της διαφοράς τους προτού υποβάλλει την καταγγελία του σε φορέα ΕΕΔ εάν τελικά δεν κατέστη δυνατό να διευθετηθεί η διαφορά με την άμεση υποβολή της καταγγελίας προς την επιχείρηση. Μάλιστα, εάν ο καταναλωτής υποβάλλει την καταγγελία του σε φορέα ΕΕΔ χωρίς προηγουμένως να έχει υποβάλλει καταγγελία προς την επιχείρηση, το γεγονός αυτό και μόνο μπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης εξέτασης της καταγγελίας του. Στο σημείο αυτό, σας πληροφορούμε ότι ένας από τους φορείς συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών που υφίστανται στην Ελλάδα είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή (http://www.sinigoroskatanaloti.gr ) που αποτελεί ανεξάρτητη αρχή με στόχο την εξωδικαστική και φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ προμηθευτών-καταναλωτών.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 524/2013 θεσμοθέτησε τη δημιουργία και λειτουργία μιας ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την επίλυση διαφορών, της πλατφόρμας ΗΕΔ που παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να υποβάλλει τις τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. Στο σημείο αυτό, σας παραθέτουμε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) (http://ec.europa.eu/odr ) καθώς και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (ikelemaria@yahoo.gr ).
Η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και πραγματοποιείται σε 4 στάδια:
1) Υποβολή καταγγελίας από τον καταναλωτή κατά προμηθευτή με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας.
2) Η καταγγελία αποστέλλεται στον προμηθευτή-συμφωνία των δύο μερών σχετικά με έναν φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
3) Η πλατφόρμα ΗΕΔ αποστέλλει αυτομάτως την καταγγελία στον φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
4) Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών, αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας εντός 90 ημερών.
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι οι φορείς ΕΕΔ μπορούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν διαδικαστικούς κανόνες οι οποίοι τους δίνουν τη δυνατότητα να αρνηθούν να εξετάσουν μια συγκεκριμένη διαφορά, επί τη βάσει ενός ή συνδυασμού από τα παρακάτω κριτήρια:
α) ο καταναλωτής δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο προκειμένου να συζητήσει την καταγγελία του και να επιδιώξει, ως πρώτο βήμα, να επιλύσει το πρόβλημα απευθείας με αυτόν
β) η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλη καταγγελία
γ)η διαφορά εξετάζεται ή έχει εξεταστεί προηγουμένως από άλλο φορέα ΕΕΔ ή από δικαστήριο
δ) ο καταναλωτής δεν υπέβαλε την καταγγελία στον φορέα ΕΕΔ εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής υπέβαλε την καταγγελία στον προμηθευτή
ε) η εξέταση μιας τέτοιας διαφοράς θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία του φορέα ΕΕΔ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Επιχείρησή μας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτυακού τόπου Velita.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο Velita.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου για να έχει ένας χρήστης πρόσβαση σε κάποιες προσφορές, θα πρέπει να γίνει προηγουμένως

Η συγκατάθεσή σας

Ωστόσο, εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανόν να του ζητηθεί από πλευράς του η γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του Velita.gr για την παροχή των προϊόντων. Επίσης, οι χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του Velita.gr έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ή με προωθητικό-ενημερωτικό μήνυμα μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο Velita.gr είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία του Velita.gr ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα.
Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να επισκεφτεί τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου Velita.gr , όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Velita.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Το Velita.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής.
Με την εγγραφή του στο Velita.gr ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την Βελισσαρία Κελεπούρη ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η αυτή για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα στοιχεία της υπεύθυνης επεξεργασίας ταυτίζονται με τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιχείρησης.
Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

Δικαιώματα Υποκειμένων

Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από το Σωματείο μας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997).
Oι εγγεγραμμένοι χρήστες καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο Velita.gr , έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από την υπεύθυνη επεξεργασίας τις ακόλουθες πληροφορίες: α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων τους, ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο ikelemaria@yahoo.gr.gr. Η διαγραφή από την ηλεκτρονική επικοινωνία, μπορεί να γίνει επίσης πατώντας το unsubscribe που θα βρείτε στο κάτω μέρος του ηλεκτρονικού αρχείου (newsletter).
Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του Velita.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.
Τέλος έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της ως άνω δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης, αντίρρησης και διαγραφής για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας Βελισσαρία Κελεπούρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikelemaria@yahoo.gr, Διεύθυνση: Ρουμπέση 69, Νέος Κόσμος 11744, Τηλέφωνο: 210 9020500

Σκοπός της Επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι ο εξής:
α. O έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
β. Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς, στο πλαίσιο αποστολής παραγγελίας: Η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοραπωλησίας (εφόσον αυτή καταρτισθεί) και ειδικότερα η αποστολή, παράδοση και τιμολόγηση των προϊόντων που επιλέξατε προς αγορά.
γ. Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς, στο πλαίσιο αποστολής μηνύματος ή αιτήματος: Η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την επικοινωνία μαζί μας και την ενημέρωσή σας
δ. Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς προκειμένου να λαμβάνετε από την Επιχείρησή μας μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα, σκοπός της επεξεργασίας, εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας, είναι η αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων προς εσάς.

Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων: (α) Για στοιχεία που υποχρεούται η Επιχείρηση να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί και (β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Βελισσαρία Κελεπούρη και το εξουσιοδοτημένο κάθε φορά πρόσωπο
Η Επιχείρηση μας δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το Velita.gr είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών.

COOKIES

Το Velita.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται σε μελλοντικές επισκέψεις στον ισότοπο. Επίσης βοηθούν στο να μπορεί ο ιστότοπος να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις προτιμήσεις σας ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη αγοραστική εμπειρία αλλά και η αποστολή διαφημίσεων και προσφορών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες του Velita.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.
Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Επίσης ο ιστότοπος miaforakaienankairo.gr χρησιμοποιεί τεχνικές remarketing για την προβολή των διαφημίσεων του on-line.
Τρίτοι προμηθευτές, περιλαμβανομένης και της Google, προβάλουν τις διαφημίσεις μας σε sites στο Internet.
Τρίτοι προμηθευτές, περιλαμβανομένης και της Google, έχουν τη δυνατότητα χρήσης κάποιων cookies (όπως για παράδειγμα το AnalyticsCookie) και Cookies τρίτων προμηθευτών (όπως το DoubleClickcookie) για την καλύτερη ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Velita.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση του δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Οι χρήστες ωστόσο ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.
Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, το Velita.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (SecureSocketsLayer) με πιστοποίηση από την Comodo. Η Comodo είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρεί ο επισκέπτης/χρήστης στο Velita.gr, κωδικοποιείται πριν βγει online και στη συνέχεια διερευνάται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server.
Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνει ο χρήστης όταν γίνεται μέλος του Velita.gr. Το miaforakaienankairo.gr συνιστά στους χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν τακτικά το password τους και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το Velita.gr περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του παρόντος ιστότοπου με άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Velita.gr και συνεπώς το Velita.gr δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Το Velita.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο δικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια την πλήρη ευθύνη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο, την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τους τόπων και την παροχή των υπηρεσιών τους αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Velita.gr . Το Velita.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών αυτών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε τρόπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του Velita.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Βελισσαρίας Κελεπούρη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οποιαδήποτε κοινοποίησή σας που έχει σχέση με την αγορά των προϊόντων – συμπεριλαμβανομένων τυχόν επισημάνσεων, παραπόνων, αιτημάτων που αφορούν την αγορά και/ή παράδοση των προϊόντων, την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, κ.λπ.- πρέπει να αποστέλλεται στην Επιχείρησή μας, στις διευθύνσεις και σύμφωνα με τον τρόπο που υποδεικνύονται στην Ιστοσελίδα.
Για κάθε διευκρίνηση σχετική με το miaforakaienankairo.gr μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 9020500 ή να επικοινωνείτε με το Velita.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikelemaria@yahoo.gr.gr καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ, VELITA ΡΟΥΜΠΕΣΗ 69, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 11744 ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.
Το Velita.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ ΚΛΠ